09/04/2019 Ενημέρωση

Ενημέρωση ΗΔΙΚΑ για Api Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Σας ενημερώνουμε ότι από το 1ο πενθήμερο Ιουνίου, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα διατίθενται αποκλειστικά με χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2. Η υιοθέτηση αυτή είναι απαραίτητη σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων.

Πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση στο Api υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα windows xp καθώς και υπολογιστές με Internet Explorer παλαιότερης έκδοσης από την 11.