Συνεργαζόμενα Φαρμακεία

apotheke_business_server

Apotheke Bussiness Server

Για τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία υπάρχει η δυνατότητα :

– Online stock των σημείων

– Κεντρική βάση Πελατών

– Κεντρική βάση Προϊόντων

– Κεντρική βάση διαχείρισης bonus Κάρτας Πελάτη

– Τειρεσίας Πελατών

Εφόσον συνεργάζεστε και με άλλα Φαρμακεία θα μπορείτε να δείτε ανα πάσα στιγμή και online τα αποθέματα των προϊόντων στα υπόλοιπα Φαρμακεία.

Κατασκευάζουμε Κεντρικές Βάσεις Πελατών, Προϊόντων, αλλά και Βάση κεντρικής Διαχείρισης Bonus Πελατών οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία των Συνεργαζόμενων Φαρμακείων.Η διαχείριση των Βάσεων αυτών πραγματοποιείται με απλούστατο τρόπο και με υψηλές ταχύτητες απόκρισης.

Η διαδικασία του Τειρεσία Πελατών διευκολύνει και προφυλλάσσει τα Φαρμακεία της ομάδας αφού αξιολογεί τους πελάτες ανεξάρτητα από το σημείο που κάνουν τις αγορές τους.