Συνεργαζόμενα Φαρμακεία

apotheke_business_server

Apotheke Bussiness Server

Για τα Συνεργαζόμενα Φαρμακεία η λύση είναι το πακέτο υπηρεσιών Apotheke Bussiness Server  όπου παρέχονται υπηρεσίες κεντρικής διαχείρισης :

Κατασκευάζουμε Κεντρικές Βάσεις Πελατών, Προϊόντων, αλλά και Βάση κεντρικής Διαχείρισης Bonus Πελατών οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία των Συνεργαζόμενων Φαρμακείων.

Η διαχείριση των Βάσεων αυτών πραγματοποιείται με απλούστατο τρόπο και με υψηλές ταχύτητες απόκρισης.