Ηλεκτρονική παραγγελία

apotheke-e-orderΗλεκτρονική παραγγελία σε όλες τις φαρμακοποθήκες που συνεργάζεστε

Η Εταιρεία μας κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα επικοινωνίας σε Φαρμακαποθήκες έτσι ώστε να υπάρχει Online συνεργασία των προγραμμάτων των Φαρμακαποθηκών με τα Φαρμακεία που διαθέτουν το πρόγραμμα Apotheke Bussines.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ταχύτατη online παραγγελιοληψία, αλλά και την αυτόματη καταχώρηση του τιμολογίου που εκδίδει η Φαρμακαποθήκη στην βάση του Φαρμακείου με μια κίνηση.