Ηλεκτρονική παραγγελία

apotheke-e-orderΗλεκτρονική παραγγελία σε όλες τις φαρμακοποθήκες που συνεργάζεστε

Η Εταιρεία μας κατασκευάζει και εγκαθιστά συστήματα επικοινωνίας σε Φαρμακαποθήκες. Ώστε να υπάρχει Online συνεργασία των Φαρμακαποθηκών με τα Φαρμακεία που διαθέτουν το πρόγραμμα Apotheke Bussines.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα:

  • ταχύτατη online παραγγελιοληψία
  • καταχώρηση του τιμολογίου που εκδίδει η Φαρμακαποθήκη στην βάση του Φαρμακείου με μια κίνηση.