Αρχείο Φαρμάκων και Παραφαρμάκων

apotheke_data live update finalDataliveupdate Ενημέρωση του προγράμματος για όλα τα νέα Φάρμακα και Παραφάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και τις αλλαγές των τιμών, βάσει τιμοκαταλόγου εταιρειών.

Πόσο χρονοβόρο είναι για εσάς να καταχωρείτε προϊόντα και να αλλάζετε τιμές ;

Με το πρόγραμμά μας ενημερώνεται καθημερινά η βάση των προϊόντων σας αυτόματα με όλα τα νέα προϊόντα και όλες τις αλλαγές τιμών.Το Apotheke Data Live Update έρχεται να δώσει ολοκληρωμένη λύση προσφέροντας :

– Αρχείο Φαρμάκων που παρέχεται με ημερήσια ενημέρωση στο Φαρμακείο. Νέες κυκλοφορίες φαρμάκων ενημερώνονται στην βάση  δεδομένων πριν την έκδοση του Δελτίου Τιμών του Υπουργείου και ταυτόχρονα ενημερώνουν το Φαρμακείο.

– Κατηγοριοποίηση ΜΗΣΥΦΑ βάσει ένδειξης, εποχικότητας κλπ.
– Αρχείο Παραφαρμάκων με πλήρη Κατηγοριοποίηση μέχρι τρίτο βαθμό, Εταιρείες και Οίκους.

Οι τιμές των Παραφαρμάκων ενημερώνονται προαιρετικά.

Η ενημέρωση της Βάσης μας είναι συνεχής.

– Το Αρχείο που προσφέρεται είναι ενσωματωμένο στο Πρόγραμμα (δεν είναι παράλληλο προϊόν) και γι αυτό δεν απαιτείται χρονοβόρος και δύσκολη διαδικασία για την εισαγωγή του, παρά μόνο το πάτημα ενός κουμπιού.

– Το Apotheke Data Live Update παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής πλήθους Στατιστικών Στοιχείων, αφού είναι συνδεδεμένο με  την    Στατιστική του προγράμματος Apotheke.