Apotheke Electron Pro

apotheke_electron_pro

Apotheke Electron Pro

Επιλέξτε την εξέλιξη του module “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ” για  άμεση καταχώρηση του πελάτη σας

Με το ELECTRON PRO γίνεται:

– Αυτόματη καταχώρηση πελάτη ηλεκτρονικής συνταγής στο πρόγραμμα.

– Αυτόματος έλεγχος και καταχώρηση δανεικών πελάτη κατά την εκτέλεση ηλ. συνταγής στο πρόγραμμα.