Προιόντα

Μηχανοργάνωση Φαρμακείου


Πρόγραμμα Φαρμακείου Apotheke Bussines

Συνεργαζόμενα Φαρμακεία

Pharmabase

Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων


Πρόγραμμα πωλήσεων Retail  Bussines

  • Retail Statistics
  • Retail Bonus Card

  • Καθώς και πληθώρα άλλων πρόσθετων εργαλείων.
    • Εάν έχετε κάποια ιδέα, που δεν την έχουμε υλοποιήσει, επικοινωνήστε μαζί μας, καθώς υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων πρόσθετων, κατόπιν συνεννοήσεως.