Τα νέα μας

02/02/2018 Ενημέρωση

Προώθηση ενημέρωσης από ΗΔΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από 25-01-2018 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΚΥΥΑΠ. Οι συνταγές των ασφαλισμένων αυτών εκδίδονται πλέον έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα: ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ. Η πιλοτική λειτουργία θα συνεχιστεί έως ότου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, τα οποία αφορούν κυρίως σε έμμεσα μέλη του Κλάδου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών των ασφαλισμένων – δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τον ΚΥΥΑΠ στα τηλέφωνα: 2105276890, 2105276819, 2105276915, 2105276914, 2105276893, 2105276894, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται άμεσα.
Διευκρινίζονται τα εξής:

  •  Συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ δεν απαιτούν πλέον την ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ».
  •  Ειδικά για τους Φ.Σ. Αθηνών και Πειραιά, για συνταγές ασφαλισμένων – δικαιούχων παροχών του ΚΥΥΑΠ στις οποίες δεν εμφανίζεται ο φορέας ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ είναι υποχρεωτική η ειδική εγγυητική σφραγίδα τριγωνικού σχήματος με την ένδειξη «ΚΥΥΑΠ», προκειμένου ο ασφαλισμένος να απαλλαγεί από την καταβολή της συμμετοχής του (10%, 25%).
  •  Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ που εκτελούνται σε φαρμακεία των Φ.Σ. Αττικής, Πειραιά, Ηρακλείου και Αχαΐας εμφανίζεται επιπρόσθετα το πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ (συμμετοχή ασφαλισμένου 10% 25%), το οποίο θα αιτηθούν τα φαρμακεία από τον ΚΥΥΑΠ.
  •  Στην εκτύπωση των συνταγών με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ που εκτελούνται σε φαρμακεία των υπολοίπων Φ.Σ., δεν εμφανίζεται το πεδίο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΚΥΥΑΠ, καθώς ο ασφαλισμένος πληρώνει στο φαρμακείο τη συμμετοχή του (10%, 25%) και στη συνέχεια την αιτείται ο ίδιος από τον ΚΥΥΑΠ.
  • Σε συνταγές με φορέα ΙΚΑ (πρώην ΟΠΑΔ) – ΚΥΥΑΠ, τα φαρμακεία θα εισπράττουν από τον ασφαλισμένο το ποσό του πεδίου ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΣΦ/ΝΟ, όπως αυτό εμφανίζεται στην εκτύπωση της συνταγής.
  • Σε κάθε περίπτωση ο κλάδος ΚΥΥΑΠ καλύπτει μόνο τη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%, 25%) και όχι τη διαφορά τιμής λιανικής από τιμή αποζημίωσης ούτε τη χρέωση του 1€.

 

 

20/11/2017 Ενημέρωση

Περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Για το «Περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς» , έχουμε το είδος με περιγραφή SAKOULES. Σε κάθε πώληση όπου ο πελάτης θέλει νάιλον σακούλα θα πρέπει να προσθέτουμε και το είδος αυτό στην πώληση. Εφόσον διαθέτετε barcode scanner, στο είδος SAKOULES προτείνουμε να προσθέσετε κάποιο barcode, το οποίο θα το τυπώσετε ώστε να το καταχωρείτε γρήγορα στην πώληση σκανάροντας το εκτυπωμένο barcode.

Για όσους έχουν ταμειακή μηχανή, θα πρέπει επιπλέων να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα ΦΠΑ για αυτό το είδος. Στην συνέχεια θα πρέπει να μας ενημερώσετε σε πιο τμήμα πρέπει να χρεώνετε αυτό το είδος ώστε να το γίνει η παραμετροποίηση και στο πρόγραμμα.

H ελάχιστη χρέωση, λιανικής πώλησης, είναι 4 λεπτά του ευρώ (0,04 €).
– O νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03 € συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0372 € ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01 €) η συνολική χρέωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04 € ανά σακούλα.

Το περιβαλλοντικό τέλος αφορά μόνο πλαστικές νάιλον σακούλες και όχι άλλου είδους σακούλες π.χ. χάρτινες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος μπορείτε να δείτε την απόφαση με αριθμό 180036/952/2017 και τις σχετικές νομοθεσίες που μας παραπέμπει.

 

20/11/2017 Ενημέρωση

Προώθηση ενημέρωσης από ΗΔΙΚΑ

«Ενόψει των ενεργειών-δράσεων που γίνονται στην κατεύθυνση της προετοιμασίας του περιβάλλοντος για την κατάργηση των εντύπων των συνταγών, σας ενημερώνουμε ότι όσοι δεν έχετε ήδη κάνει αίτηση για παραλαβή της ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – USB Token), θα πρέπει να κάνετε αίτηση μέχρι τις 12/12/2017, ώστε να το παραλάβετε δωρεάν στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Το usb token με τα ψηφιακά σας πιστοποιητικά διασφαλίζει υψηλή ασφάλεια σύνδεσης στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ευκολία σύνδεσης (απαιτείται να εισάγετε μόνο το pin σας αντί για όνομα χρήστη, κωδικό και κείμενο εικόνας) και σας δίνει τη δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή των ιατρών-φαρμακοποιών στις ηλεκτρονικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που εκδίδονται, αποτελεί προϋπόθεση για την αποϋλοποίησή τους (δηλαδή για την κατάργηση των αντίστοιχων εντύπων), όταν θα έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό. Ο κύριος στόχος της αποϋλοποίησης της συνταγής είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας και βέβαια των ίδιων των πολιτών/ασθενών, καθώς και η οικονομία που θα προκύψει αφενός μεν από την κατάργηση των εντύπων, αφετέρου δε από τη διαχείρισή τους στη συνέχεια.

Αίτηση για ΑΔΔΥ μπορείτε να κάνετε στο portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.»

Σελίδα Portal ΗΔΙΚΑ : https://www.e-prescription.gr/

Tηλέφονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΗΔΙΚΑ : 11131

 

1/02/2017 Ενημέρωση

Ανακοίνωση από την σελίδα του ΕΟΠΥΥ όσο αναφορά αναλόσυμα.

Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών.

31/01/2017 Ενημέρωση

Υπάρχει διαθέσημη η νέα ενημέρωση του προγράμματος, όπου συμπεριλαμβάνετε η νέα κατάσταση συνταγών για τον ΕΟΠΥΥ .

Εάν δεν έχουμε καταχωρήσει τον αριθμό σύμβασης ΕΟΠΠΥ  πάμε στο πρόγραμμα: Παράμετροι->Σύστημα->Στοιχεία Επιχείρησης στο πεδίο ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΟΠΠΥ κάνουμε διπλό κλικ και καταχωρούμε τον αριθμό σύμβασης του ΕΟΠΠΥ).

Για την κοινή κατάσταση ΕΟΠΥΥ και ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ πάμε, «Συνταγές» βάζουμε στο «Ταμείο:» ΕΟΠΥΥ και στο «Ταμείο1:» ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ και πατάμε Οκ.

Για να δούμε γενικά, τι νέο υπάρχει στο πρόγραμμα, όπως πάντα,  πάμε: Οδηγίες -> Ταυτότητα -> Νέα Αναβάθμισης …

17/10/2016 Ενημέρωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαθεσιμότητα της νέας έκδοσης για το API Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης , η οποία περιέχει την λειτουργικότητα της εκτέλεσης συνταγής που απαιτείται γνωμάτευση.

05/09/2016 Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από  επικοινωνία που ήρθαμε με το ΤΕΑΠΑΣΑ/ΕΤΥΑΠ έγινε σχετική ενημέρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης.  Έτσι θα πρέπει να γίνει εκτύπωση και πάλι των καταστάσεων από 1/1/2016 με την νέα κατάσταση και να αποσταλούν και πάλι στο ταμείο όπως μας ενημέρωσαν  (η αποστολή μπορεί να γίνει και με email στο healthins@teapasa.gr).

20/07/2016 Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με  νεώτερη απόφαση του υπουργείου, η οποία έχει αναρτηθεί και στο site του υπουργείου πριν λίγο,  η ισχύς της νέας θετικής λίστας για τα φαρμακεία, μετατίθεται για τις 28/7/2016.

Επίσης η ΗΔΙΚΑ μας ενημέρωση, ότι λόγω έκτακτων αναγκών συντήρησης της βάσης δεδομένων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών έως τις 17:45.