Βίντεο παρουσίασης Apotheke Lite

Άνοιγμα Προγράμματος :

Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής :

  Εκτέλεση χειρόγραφής συνταγής και πώληση :

Συνταγές – Λίστα συνταγών & έλεγχος :

Αγορά Παραγγελία :

Διαχείριση πελατών :

Διαχείριση προμηθευτών :

Αποθήκη, αναζήτηση είδους και καταχώρηση νέων :

Διαχείριση Δανεικών – Αλλαγή αποθέματος :

Αναμονή – Εκκρεμή παραστατικά πώλησης για εξυπηρέτηση βιαστικού πελάτη :

Ενημέρωση αρχείου Φαρμάκων και Παραφαρμάκων από Pharmabase :

Αλλαγή στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την διασύνδεση api :

Απογραφή προϊόντων αποθήκης και Αλλαγή αποθεμάτων :

JMCSoftware