10/7/2020

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.20 και Α.1102/29.4.20) μέχρι 31/07/2020 θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανισμών ώστε να διαβιβάζουν δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα πρέπει να μας στείλετε την μάρκα – τύπο – μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του φορολογικού σας μηχανισμού. Ώστε να επικοινωνήσουμε με την εταιρεία του φορολογικό και να δούμε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Όλοι οι φορολογικοί θέλουν αναβάθμιση για να διαβιβάζουν αρχεία βάση των νέων προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Τα μοντέλα που πρέπει να γίνει αναβάθμιση (firmware update) υπάρχει κόστος το οποίο καθορίζετε από την εταιρεία του φορολογικού. Επίσης υπάρχει κόστος για το νέο οδηγό σύνδεσης (driver φορολογικού) με τον υπολογιστή σύμφονα με τις νέες προδιαγραφές .

Παρόμοια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για τις ταμειακές μηχανές εφόσον έχουν δυνατότητα διαβίβασης στοιχείων.

Για την αναβάθμιση στο λειτουργικό του φορολογικού μηχανισμού ( Firmware update) ο μηχανισμός θα πρέπει να αποσταλεί στην JMC A.E. ή στην εταιρεία του φορολογικού μηχανισμού ή κατόπιν συνεννοήσεως σε πιστοποιημένο τεχνικό της περιοχής.

Αν ο φορολογικός είναι απαραίτητο να αποσταλεί και δεν γίνει η διαδικασία στον χώρο σας , θα πρέπει να στέλνετε μαζί με συνοδευτικό έγγραφο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ όπου θα αναφέρετε ότι αποστέλλετε για αναβάθμιση – επισκευή σε τεχνικό.

Για το χρονικό διάστημα έως ότου γίνει ενημέρωση του φορολογικού, στο πρόγραμμα για να εκδίδονται αποδείξεις, πρέπει να επιλέξουμε ότι γίνετε χρήση φορολογικού σε βλάβη – TEST MODE σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε . Έτσι οι αποδείξεις θα εκδίδονται και θα αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σήμανση λόγο βλάβης του φορολογικού.