23/1/2023 Διευκρινίσεις για κατάθεση Εμβολίων ΕΠΕ και διενεργειών Ιανουαρίου & Δεκεμβρίου

Διευκρινήσεις που μας απεστάλησαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι από τον μήνα Ιανουάριο και μετά, τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού, θα πρέπει να ενσωματώνονται στην υποβολή των «Εμβολίων ΕΠΕ» προκειμένου να υποβληθούν από τα φαρμακεία στις αρχές Φεβρουαρίου 2023. Τα έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου, θα πρέπει να κατατεθούν αυτοτελώς σε μια υποβολή που θα αφορά αποκλειστικά αυτές τις διενέργειες, η οποία θα είναι δυνατή μετά την 1η Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία γίνεται διαθέσιμη εκ νέου στην πύλη της ΚΜΕΣ, η δυνατότητα υποβολής για το μήνα αναφοράς Δεκέμβριο. Τα έντυπα υποβολής διενέργειας εμβολιασμού του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ΔΕΝ θα πρέπει να περιληφθούν στην υποβολή που θα κάνουν τα φαρμακεία στις αρχές Ιανουαρίου 2023 για τον Δεκέμβριο, αλλά στις αρχές Φεβρουαρίου 2023. Αντίθετα τα έντυπα διενέργειας εμβολιασμού του μηνός Ιανουαρίου 2023 θα υποβληθούν μαζί με τις συνταγές εμβολίων ΕΠΕ του Ιανουαρίου 2023, στις αρχές Φεβρουαρίου 2023.