20/11/2017 Ενημέρωση

Περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Για το “Περιβαλλοντικό τέλος για πλαστικές σακούλες μεταφοράς” , έχουμε το είδος με περιγραφή SAKOULES. Σε κάθε πώληση όπου ο πελάτης θέλει νάιλον σακούλα θα πρέπει να προσθέτουμε και το είδος αυτό στην πώληση. Εφόσον διαθέτετε barcode scanner, στο είδος SAKOULES προτείνουμε να προσθέσετε κάποιο barcode, το οποίο θα το τυπώσετε ώστε να το καταχωρείτε γρήγορα στην πώληση σκανάροντας το εκτυπωμένο barcode.

Για όσους έχουν ταμειακή μηχανή, θα πρέπει επιπλέων να δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα ΦΠΑ για αυτό το είδος. Στην συνέχεια θα πρέπει να μας ενημερώσετε σε πιο τμήμα πρέπει να χρεώνετε αυτό το είδος ώστε να το γίνει η παραμετροποίηση και στο πρόγραμμα.

H ελάχιστη χρέωση, λιανικής πώλησης, είναι 4 λεπτά του ευρώ (0,04 €).
– O νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03 € συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0372 € ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01 €) η συνολική χρέωση δε μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04 € ανά σακούλα.

Το περιβαλλοντικό τέλος αφορά μόνο πλαστικές νάιλον σακούλες και όχι άλλου είδους σακούλες π.χ. χάρτινες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος μπορείτε να δείτε την απόφαση με αριθμό 180036/952/2017 και τις σχετικές νομοθεσίες που μας παραπέμπει.