15/10/2018 Ενημέρωση

Αλλαγές στις συνταγές

Άρση περιορισμού τριών φαρμάκων ανά συνταγή σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. οικ. 3851/18-9-2018.

Έχει αλλάξει η εκτύπωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ.

Όσο αναφορά το πρόγραμμα :

Οι ηλεκτρονικές συνταγές στο πρόγραμμα περνάνε αυτόματα κανονικά, όσα προϊόντα και αν έχουν.

Σε περίπτωση που έχουμε συνταγές χειρόγραφες με πάνω από 3 προϊόντα , λόγου του ότι αλλάζει στα 3 προϊόντα το ΑΑ αυτόματα, αλλάζουμε το ΑΑ της συνταγής στο ίδιο αριθμό με την συνταγή χειροκίνητα  π.χ. 1 και συνεχίζουμε την εκτέλεση. Ωστόσο αναμένουμε και διευκρινήσεις για το πως θα ισχύσει για τις χειρόγραφες.