1/7/2020 Ενημέρωση

Σημαντική Ενημέρωση για την Απόσυρση των «παλαιών» ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός).

Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,

Ακολουθεί σημαντική ενημέρωση αναφορικά με την απόσυρση των «παλαιών» ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός) και την αναβάθμιση τούς.
Στις 29.04.20 δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι δύο Αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.2020 και Α.1102/29.4.2020), οι οποίες ορίζουν ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση των «παλαιών» ΦΗΜ και για την αναβάθμιση των ενεργών ΦΗΜ, την 31η Ιουλίου 2020.
δηλ. όλοι οι τύποι των:
· Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών (ΦΤΜ),
· Φορολογικών Ταμιακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ),
· Φορολογικών Εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ),
· Φορολογικών μηχανισμών σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ)
· Μηχανισμοί ταξιμέτρων, βενζινάδικων κλπ.
Ακολούθως, αναλύουμε τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι Αποφάσεις :
Α. ΑΠΟΣΥΡΣΗ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΦΗΜ (Α.1100/2020).
Οι κάτοχοι ΦΗΜ με άδεια καταλληλότητας έως και 13.11.2013 (εξαιρούνται οι ΕΑΦΔΣΣ), πρέπει έως 31 Ιουλίου 2020, να δηλώσουν στο Taxis Net την οριστική παύση τους.
Σημειώστε ότι, ακόμη και οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα που δεν θα λειτουργήσουν το 2020 (πιθανόν σε τουριστικές περιοχές), είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν την παύση ΦΗΜ έως τις 31 Ιουλίου 2020.
Μετά θεωρούνται εκπρόθεσμοι και πέραν της ταλαιπωρίας (δήλωση παύσης σε ΔΟΥ) θα τους επιβληθεί πρόστιμο.
Μπορούν όμως να προμηθευτούν και να δηλώσουν την έναρξη νέου ΦΗΜ (χωρίς επιβολή προστίμου) όταν ανοίξουν το 2021.
Συνημμένα θα βρείτε τον πίνακα με όλους τους ΦΗΜ, όλων των εισαγωγέων-κατασκευαστών, που αποσύρονται.

Β. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΗΜ – ΕΑΦΔΣΣ (Α.1102/2020)
Οι κάτοχοι ΦΗΜ με άδεια καταλληλότητας από 13.11.2013 και οι κάτοχοι ΕΑΦΔΣΣ, πρέπει έως 31 Ιουλίου 2020, να αναβαθμίσουν τα Firmware των ΦΗΜ και ΕΑΦΔΣΣ και τα Drivers Τύπου Α ή Β των ΕΑΦΔΣΣ.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να “κατεβάσετε” τον πίνακα τύπων ΦΗΜ προς απόσυρση (καταληκτική ημερομηνία απόσυρσης 31.7.2020).

κατεβάσετε