Οδηγίες για έκδοση τιμολόγιών προσωπικό γιατρό

Εάν δεν έχουμε εγγραφή στην αποθήκη για “ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ” πρέπει να ανοίξουμε και ένα είδος στην αποθήκη