Αλλαγή στοιχείων για τιμολόγια συνταγών για την τράπεζα της Ελλάδας.

Αλλαγή στοιχείων για τιμολόγια συνταγών για την τράπεζα της Ελλάδας. Παρακαλούμε αλλάξτε τα στοιχεία στην καρτέλα του πελάτη .

Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε ( Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως
Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ομήρου 5 , Αθήνα ΤΚ 10564
Α.Φ.Μ : 090020695
Δ.Ο.Υ : Α Αθηνών