Έλεγχος τιμών – Price Checker

Έλεχγος τιμών Price Checker από την JMCSoftware . Για το πρόγραμμα φαρμακείου JMCSoft Apotheke ή το Εμπορικό πρόγραμμα JMCSoft Retail.

Βίντεο από την χρήση του Scantech SG-15 Ethernet